Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

MOV Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta

Zarząd Movie Games S.A. ["Emitent"] informuje, iż akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 02 kwietnia 2024 roku "NWZ", byli:
- Pan Mateusz Wcześniak, który posiadał 384.994 akcje, z których przysługiwało 384.994 głosy, stanowiących 14,96% udziału w ogólnej liczbie głosów, co odpowiadało 62,08% głosów podczas obrad NWZ; - Pan Jakub Trzebiński, który posiadał 180.000 akcji, z których przysługiwało 180.000 głosów, stanowiących 7,00% udziału w ogólnej liczbie głosów, co odpowiadało 29,03% głosów podczas obrad NWZ.

Inne komunikaty