Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
NGGAMES: strona spółki
3.04.2024, 16:45

NGG Zawarcie umowy na wykonanie portu gry

Zarząd No Gravity Development S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", „Emitent") niniejszym informuje o otrzymaniu obustronnie podpisanej umowy pomiędzy Emitentem a 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie („Umowa”). Umowa obejmuje wykonanie przez Emitenta prac polegających na realizacji portu do gry o tytule roboczym „Fight Legends: Fighting Games” ("Gra"). Umowa przewiduje zlecenie Emitentowi wykonania portu Gry na platformę Nintendo Switch. Wynagrodzenie Spółki za realizację przedmiotu Umowy nie odbiega od powszechnie stosowanych standardów w branży Emitenta i jest płatne w 2 ratach. Szczegółowe ustalenia wynikające z zawartej Umowy, nie odbiegają od powszechnie stosowanych standardów w branży Emitenta.
Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na jej potencjalnie istotny wpływ na przyszłe wyniki finansowe Emitenta oraz ocenę jego sytuacji finansowej, gospodarczej oraz majątkowej, a także potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Inne komunikaty