Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
PULAWY: strona spółki
4.04.2024, 17:13

ZAP Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2023 rok.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2024 z dnia 26 stycznia 2024 roku Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. niniejszym informuje, że zmianie uległ termin publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2023 rok. Raporty te zostaną przekazane w dniu 29 kwietnia 2024 roku; poprzedni termin to 10 kwietnia 2024 roku.
Terminy publikacji skonsolidowanych raportów kwartalnych oraz skonsolidowanego raportu półrocznego pozostają bez zmian, wobec czego zaktualizowane przyszłe terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku przedstawiają się następująco: 1. Raporty kwartalne: - rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2024 roku – 22 maja 2024 roku - rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2024 roku – 6 listopada 2024 roku 2. Raport półroczny: - rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2024 roku – 28 sierpnia 2024 roku 3. Raporty roczne: - raport roczny za rok 2023 – 29 kwietnia 2024 roku - skonsolidowany raport roczny za rok 2023 – 29 kwietnia 2024 roku. Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757).

Inne komunikaty