Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ESOTIQ: strona spółki
10.04.2024, 19:02

EAH Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w marcu 2024 r.

Esotiq & Henderson S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w marcu 2024 r. przez Grupę Kapitałową wyniosły około 20,6 mln zł i były wyższe o 6 proc. od przychodów uzyskanych w marcu 2023 r.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie pierwszych trzech miesięcy 2024 r. wyniosły około 62,8 mln zł i były wyższe o około 4 proc., niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży internetowej w marcu 2024 r. wyniosły około 4,2 mln zł i były wyższe o ponad 4 proc. rok do roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży internetowej wyniosły ponad 14 mln zł i były wyższe o 9 proc., niż w porównywalnym okresie 2023 r. Szacunkowa marża brutto na sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosła ponad 68 proc. i była wyższa o blisko 7 p.p. w porównaniu z marżą zrealizowaną w marcu roku poprzedniego. W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń – marzec 2024 r. wyniosła około 66 proc. i według szacunków była wyższa o ponad 3 p.p. w porównaniu z marżą osiągniętą w odpowiednim okresie roku ubiegłego. Powierzchnia handlowa Grupy Kapitałowej na koniec marca 2024 r. wynosiła 17 789 m kw. i była mniejsza o około 2 proc. niż rok wcześniej.

Inne komunikaty