Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
PULAWY: strona spółki
10.04.2024, 19:03

ZAP Informacja o wstępnych skonsolidowanych wolumenach produkcyjnych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w marcu 2024 roku.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2023 z dnia 22 lutego 2023 roku, Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. przekazuje w załączeniu informacje o wstępnych skonsolidowanych wolumenach produkcyjnych zrealizowanych w marcu 2024 roku.
Dane mają charakter szacunkowy, a ostateczne wyniki produkcyjne zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie za I kwartał 2024 roku. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Załączniki

Inne komunikaty