Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ORANGEPL: strona spółki
11.04.2024, 10:07

OPL Zgłoszenie kandytatury niezależnego członka Rady Nadzorczej.

Na podstawie § 19 ust.1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Orange Polska S.A.(„Orange Polska”, „Spółka”) przekazuje niniejszym treść projektu uchwały, która ma być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 19 kwietnia 2024 roku.
W nawiązaniu do raportu bieżącego 6/2024, w którym zgłoszone zostały kandydatury na członków Rady Nadzorczej Orange Polska S.A., które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 19 kwietnia 2024 roku niniejszym akcjonariusz Orange S.A. zgłasza Pana Adama Uszpolewicza jako kandydata na niezależnego członka Rady Nadzorczej. Jak to zostało wyjaśnione w wyżej wymienionym raporcie bieżącym, późne zgłoszenie nowego niezależnego kandydata wynikało z nadzwyczajnych okoliczności (śmierć jednego z niezależnych członków w lutym) i czasu niezbędnego na pozyskanie nowego kandydata. Życiorys Pana Adama Uszpolewicza: Adam Uszpolewicz (ur. 1964) to doświadczony menadżer wyższego szczebla z ponad 30-letnim doświadczeniem w sektorze usług finansowych, w tym w ubezpieczeniach, zarządzaniu aktywami, bankowości i sektorze usług doradczych, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Przez ponad 20 lat pełnił funkcję prezesa w wielu spółkach. Zasiadał w licznych radach nadzorczych spółek ubezpieczeniowych i inwestycyjnych m.in. w Polsce, Luksemburgu, Francji, Turcji i na Litwie. Karierę zawodową rozpoczął w Price Waterhouse, świadcząc usługi audytorskie i doradcze dla międzynarodowych instytucji finansowych w Polsce i Wielkiej Brytanii. Następnie pełnił funkcję dyrektora ds. rozwoju biznesu w GE Capital, nadzorując działalność w zakresie fuzji i przejęć w Europie Środkowej i Wschodniej. Od 1999 do 2006 był związany z grupą ubezpieczeniową Nationwide, gdzie najpierw pełnił rolę prezesa w Polsce a potem szefa biznesu europejskiego grupy na wielu rynkach. W latach 2007-2022 pracował dla grupy Aviva w Polsce, Wielkiej Brytanii i Singapurze. Od 2007 do 2008 roku pełnił funkcję prezesa zarządu Aviva Polska. Następnie od 2009 do 2013 roku pracował w międzynarodowych strukturach Aviva, gdzie odpowiadał za rozwój biznesu i marketing na rynku europejskim i azjatyckim. W 2013 roku został ponownie powołany na stanowisko prezesa zarządu Aviva Polska. Jest absolwentem Uniwersytetu w Kopenhadze i posiada certyfikat ACCA. Jest członkiem Rady Ekonomicznej British Chambers of Commerce. Obecnie pełni funkcję doradcy Polsko Brytyjskiej Izby Handlowej, zasiada w Radzie Nadzorczej Fundacji WWF Polska oraz pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytowego Rady Nadzorczej największego polskiego ubezpieczyciela PZU S.A. - PROJEKT - Uchwała nr …… Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 19 kwietnia 2024 roku w sprawie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej § 1 Adam Uszpolewicz zostaje powołany do Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Inne komunikaty