Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
NOVINA: strona spółki
11.04.2024, 13:01

NOV Nabycie akcji Emitenta w ramach skupu akcji własnych

Zarząd Novina S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 22/2021 z dnia 26.07.2021 roku oraz raportu nr 42/2023 z dnia 04.01.2024 roku, informuje, iż Emitent dokonał nabycia akcji w ramach realizacji programu skupu akcji własnych.
W związku z powyższym w następujących dniach, w ramach transakcji sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył następującą liczbę akcji Spółki po następującej średniej cenie za akcje: 1/ 04.04.2024 – 6 603 szt. po cenie 0,709 zł; 2/ 05.04.2024 – 6 600 szt. po cenie 0,713 zł; 3/ 08.04.2024 – 6 600 szt. po cenie 0,698 zł; 4/ 09.04.2024 – 6 500 szt. po cenie 0,705 zł; 5/ 10.04.2024 – 6 000 szt. po cenie 0,719 zł; 6/ 11.04.2024 – 6 000 szt. po cenie 0,709 zł; Łączna liczba akcji własnych, nabytych w wyniku ww. transakcji, wyniosła 38 303, a wartość nabycia wynosiła 27 303,01 zł. Nabyte akcje stanowią 0,011 % kapitału zakładowego Spółki oraz 0,011 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Jednocześnie Spółka informuje, że w ramach programu skupu akcji własnych nabytych zostało 396 000, które stanowią 1,21 % kapitału zakładowego Spółki oraz 1,21 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Inne komunikaty