Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
PULAWY: strona spółki
11.04.2024, 17:58

ZAP Uchwały będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w dniu 11 kwietnia 2024 roku.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2024 z dnia 28 marca 2024 roku Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, obradującego po przerwie w dniu 11 kwietnia 2024 roku wraz z wynikami głosowań.
Dokumenty będące przedmiotem głosowania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem https://pulawy.grupaazoty.com/relacje-inwestorskie/walne- zgromadzenia oraz załączone do raportów bieżących nr 14/2024 z dnia 20 marca 2024 roku, nr 21/2024 z dnia 9 kwietnia 2024 roku oraz nr 22/2024 z dnia 10 kwietnia 2024 roku. Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariusz Spółki - Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie, zgłosił projekt uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki do punktu 5 porządku obrad – Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Treść w/w projektu uchwały, która została podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, stanowi załącznik do niniejszego raportu. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu również treść projektu uchwały, która była poddana pod głosowanie, a nie została podjęta. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4, 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty