Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
PULAWY: strona spółki
11.04.2024, 18:03

ZAP Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. zwołanym na dzień 28 marca 2024 roku, a kontynuującym – po przerwie – obrady w dniu 11 kwietnia 2024 roku.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („NWZ”), zwołanym na dzień 28 marca 2024 roku, a kontynuującym – po przerwie – obrady w dniu 11 kwietnia 2024 roku wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.
Akcjonariusz: Grupa Azoty S.A. – liczba akcji na NWZ – 18 345 735 – liczba głosów na NWZ – 18 345 735 – procentowy udział głosów w liczbie głosów reprezentowanych na NWZ – 99,99% – procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów – 95,98% Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2554 z późn. zm.).

Inne komunikaty