Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ORANGEPL: strona spółki
12.04.2024, 11:22

OPL Zmiana projektu uchwały WZA.

Na podstawie § 19 ust.1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Orange Polska S.A.(„Orange Polska”, „Spółka”) przekazuje niniejszym treść zmiany projektu uchwały, która ma być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 19 kwietnia 2024 roku.
W nawiązaniu do raportu bieżącego 6/2024, w którym ogłoszone zostały projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Orange Polska S.A. w dniu 19 kwietnia 2024 roku niniejszym Orange Polska zawiadamia o zmianie w projekcie uchwały w sprawie przyjęcia zmienionej Polityki wynagradzania Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Orange Polska S.A., która została zgłoszona przez akcjonariusza Orange S.A. Równocześnie w dniu 12 kwietnia 2024 roku uchwałą Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. zmiana ta została przyjęta. Pełny tekst raportu znajduje się w załączniku poniżej.

Załączniki

Inne komunikaty