Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
NOVINA: strona spółki
23.04.2024, 0:58

NOV Nabycie akcji Emitenta w ramach skupu akcji własnych

Zarząd Novina S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 22/2021 z dnia 26.07.2021 roku oraz raportu nr 7/2024 z dnia 11.04.2024 roku, informuje, iż Emitent dokonał nabycia akcji w ramach realizacji programu skupu akcji własnych.
W związku z powyższym w następujących dniach, w ramach transakcji sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył następującą liczbę akcji Spółki po następującej średniej cenie za akcje: 1/ 12.04.2024 – 6 000 szt. po cenie 0,725 zł; Łączna liczba akcji własnych, nabytych w wyniku ww. transakcji, wyniosła 6 000, a wartość nabycia wynosiła 4 350,70 zł. Nabyte akcje stanowią 0,002 % kapitału zakładowego Spółki oraz 0,002 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Jednocześnie Spółka informuje, że w ramach programu skupu akcji własnych nabytych zostało 402 000, które stanowią 1,23 % kapitału zakładowego Spółki oraz 1,23 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Inne komunikaty