Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

ELT Zakończenie przeglądu opcji strategicznych dla spółek zależnych z Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM

Spółka ELEKTROTIM S.A. z/s we Wrocławiu (Spółka) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, działając na wniosek Zarządu Spółki, podjęła w dniu 23.04.2024 roku uchwałę pozytywnie opiniującą zakończenie procesu przeglądu opcji strategicznych dla podmiotów zależnych z Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. Spółka informowała o rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych raportem bieżącym nr 12/2019 z dnia 10.07.2019 r.
W ramach przeprowadzonego procesu przeglądu opcji strategicznych Spółka ELEKTROTIM S.A. dokonała sprzedaży dwóch z trzech spółek zależnych z Grupy Kapitałowej, tj. w grudniu 2022 roku spółki PROCOM SYSTEM S.A. (raport bieżący nr 33/2022 z dnia 12.12.2022 r.) oraz w marcu 2024 roku spółki ZEUS S.A. (raport bieżący nr 12/2024 z dnia 27.03.2024 r.). Spółka, w opublikowanej w dniu 31 marca 2023 r. raportem bieżącym nr 7/2023 „Strategii na lata 2023-2025”, informowała o możliwych wariantach działania w zakresie przeglądu opcji strategicznych, wśród których pierwszym wariantem było zakończenie przeglądu. Niniejszy komunikat, realizujący scenariusz zakończenia przeglądu opcji strategicznych, związany jest z głównym celem, jakim jest długoterminowy, stabilny i zrównoważony rozwój zapewniający wzrost wartości Spółki.

Inne komunikaty