Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

MOV Zmiany w Zarządzie Emitenta

Zarząd Movie Games S.A. [„Emitent”] informuje, że w dniu 22 kwietnia 2024 roku, w godzinach wieczornych, Emitent otrzymał oświadczenie Pana Macieja Miąsika dotyczące jego rezygnacji z Zarządu Spółki i pełnionej przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu.
Wskazana wyżej zmiana w składzie Zarządu stanowi element strategii Emitenta będącej wynikiem rozwoju jego działalności. W rezygnacji wskazano bowiem, że decyzja o rezygnacji została podjęta wobec tego, iż Pan Maciej Miąsik planuje objąć funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta oraz że w związku z tym jego współpracę z Emitentem będzie odzwierciedlać wykonywanie przez niego czynności nadzorczych, w szczególności nad procesami dotyczącymi powstawania gier oraz zarządzania Emitentem. Rezygnacja nastąpiła ze skutkiem na koniec dnia 22 kwietnia 2024 roku.

Inne komunikaty