Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ESOTIQ: strona spółki
29.04.2024, 21:49

EAH Decyzja w sprawie subwencji finansowej.

Esotiq & Henderson S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 29 kwietnia 2024 r. wpłynęła do Spółki decyzja Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. [PFR] o konieczności zwrotu w terminie 14 dni roboczych Subwencji Finansowej w kwocie 3.500.000,00 zł udzielonej Emitentowi w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” [Decyzja]. Jako powód Decyzji PFR wskazał § 10 ust. 9 regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym ''Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm'', który stanowi, że PFR jest uprawniony do wydania Decyzji określającej wysokość Subwencji Finansowej podlegającej zwrotowi w całości w przypadku, w którym istnieje uzasadnione podejrzenie wystąpienia jakiegokolwiek rodzaju nadużyć. Spółka wystąpiła do PFR o uzasadnienie Decyzji, wskazując jednocześnie, że nie są jej znane przypadki wystąpienia jakiegokolwiek rodzaju nadużyć, które uzasadniałyby wezwanie do zwrotu udzielonej Subwencji Finansowej.

Inne komunikaty