Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

TOW RR /2023: formularz dla raportów rocznych

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Raport roczny RR2023     
          (rok)     
 
 (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2023obejmujący okres od2023-01-01do2023-12-31  
 
 zawierający sprawozdanie finansowe wedługMSR  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-04-30    
 
 
  TOWER INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  TOWER INVESTMENTS S.A. Developerska (dev)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  00-411 WARSZAWA  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Wioślarska 8  
  (ulica) (numer)  
  +48 (22) 299 73 34    
  (telefon)  (fax)  
  info@towerinvestments.pl www.towerinvestments.pl  
  (e-mail)  (www)  
  782-25-64-985 302560840  
  (NIP)  (REGON)  
  259400J8JJKET03PCT44 0000602813  
    (LEI)       (KRS)   
 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWE  w tys.EUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
 
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 Towr_SprJedn_2023-12-31_pl.xhtml  
 Towr_SprJedn_2023-12-31_pl.xhtml.XAdES  
 Tor_SprZarz_2023-12-31_pl.xhtml  
 Tor_SprZarz_2023-12-31_pl.xhtml.XAdES  
 TOW_JSF_SzB_2023-12-31_pl.xhtml  
 TOW_JSF_SzB_2023-12-31_pl.xhtml.XAdES  
 Towr1_2023-12-31_pl.xhtml  
 Towr1_2023-12-31_pl.xhtml.XAdES  
 List_Zarzadu_2023-12-31_pl.xhtml  
 List_Zarzadu_2023-12-31_pl.xhtml.XAdES  
 TowrOcenaRN_2023-12-31_pl.xhtml  
 TowrOcenaRN_2023-12-31_pl.xhtml.xades  
 TowrRNjedn_2023-12-31_pl.xhtml  
 TowrRNjedn_2023-12-31_pl.xhtml.xades  
 RNosw_30042024_2023-12-31_pl.xhtml  
 RNosw_30042024_2023-12-31_pl.xhtml.xades  

Załączniki

Inne komunikaty