Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

TOW Korekta- uzupełnienie raportu rocznego skonsolidowanego Grupy Kapitałowej za 2023 rok

Zarząd Tower Investments S.A. (Spółka) informuje o zamiarze publikacji korekty opublikowanego skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej za rok 2023. Korekta nie ma wpływu na dane finansowe zawarte w skonsolidowanym raporcie rocznym ani na informacje opisowe w nim zawarte.
Korekta dotyczy uzupełnienia raportu o List Prezesa Zarządu oraz o właściwy plik zawierający Stanowisko Zarządu co do opinii biegłego rewidenta- opublikowany raport zawierał jedynie plik z podpisem Prezesa Zarządu. U podstaw konieczności dokonania korekty, leżą problemy techniczne, jakie wystąpiły w ostatnich godzinach dnia 30 kwietnia br., na który zaplanowana była publikacja raportów rocznych. Publikacja skorygowanego w powyższym zakresie skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2023 przewidywana jest w ciągu najbliższej godziny. Skorygowany skonsolidowany raporty roczny zawierać będzie komplet wymaganych dokumentów w odpowiednim formacie opatrzonych właściwymi podpisami.

Inne komunikaty