Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
NOVINA: strona spółki
7.05.2024, 12:21

NOV Uchwała Zarządu o zmianie polityki rachunkowości

Zarząd NOVINA S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż uwzględniając zastrzeżenia biegłego rewidenta, przedstawione w Sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2022, opublikowane łącznie z raportem rocznym za 2022 (raport EBI nr 10/2023 w dniu 26 maja 2023 r.) Zarząd w dniu 7 maja 2024 r. uchwalił nową politykę rachunkowości dostosowując Politykę rachunkowości do rodzaju faktycznie prowadzonej działalności oraz zasad faktycznie stosowanych przy prowadzeniu ksiąg i sporządzaniu sprawozdania finansowego.
Przyjęte zmiany obowiązują od dnia 01.01.2024 r. i mają zastosowanie dla sprawozdań finansowych oraz księgowości Emitenta począwszy od dnia 1 stycznia 2024 roku. Pierwszym raportem sporządzonym z uwzględnieniem nowej polityki rachunkowości wraz z danymi porównawczymi będzie raport kwartalny za I kwartał 2024 r. jak również zgodnie z nimi zostanie sporządzone sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2023. Treść zmienionej polityki rachunkowości znajduje się w załączniku do raportu.

Załączniki

Inne komunikaty