Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

TOW Zarządzenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tower Investments S.A. oraz treść uchwał podjętych do momentu zarządzenia przerwy

Zarząd Tower Investments S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent"), informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 8 maja 2024 roku podjęło uchwałę, na wniosek Akcjonariusza, w sprawie zarządzenia przerwy w obradach do dnia 28 maja 2024 roku do godziny 13:00. Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nastąpi w dniu 28 maja 2024 roku o godzinie 13:00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy Pl. Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa.
W załączniku Emitent przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do chwili ogłoszenia przerwy w obradach. Do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 5_ i 6_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty