Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

TOW Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 maja 2024 r. do momentu zarządzenia przerwy w obradach

Zarząd Tower Investments S.A. informuje, że w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 8 maja 2024 roku, do momentu zarządzenia przerwy w obradach, wzięli udział osobiście bądź przez reprezentujących ich pełnomocników następujący akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu:
FLORYDA 1 Sp. z o.o. SKA – liczba akcji imiennych: 514.857, liczba głosów: 514.857, procentowy udział w liczbie głosów na NWZ- 44,35%, procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce – 33,66%, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki- 32,99%. FLORYDA 1 Sp. z o.o. SKA – liczba akcji na okaziciela: 174.314, liczba głosów: 174.314, procentowy udział w liczbie głosów na NWZ- 15,01%, procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce – 11,40%, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki- 11,17%. PZW FIZ – liczba akcji na okaziciela: 165.830, liczba głosów: 165.830, procentowy udział w liczbie głosów na NWZ- 14,28%, procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce – 10,84%, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki- 10,63%. BUFFIS Sp. z o.o. – liczba akcji na okaziciela: 156.000, liczba głosów: 156.000, procentowy udział w liczbie głosów na NWZ- 13,44%, procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce – 10,20%, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki- 10%. Cezary Gregorczuk – liczba akcji na okaziciela: 150.000, liczba głosów: 150.000, procentowy udział w liczbie głosów na NWZ- 12,92%, procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce – 9,81%, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki- 9,61%.

Inne komunikaty