Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

NOV Szacunki rekordowych przychodów Emitenta w I kwartale 2024 roku

Zarząd Novina S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że szacowane przychody z działalności podstawowej Emitenta w I kwartale 2024 roku osiągnęły rekordowy poziom, w stosunku do przychodów osiągniętych w jakimkolwiek wcześniejszym I kwartale roku, licząc od momentu rozpoczęcia przez Emitenta działalności pożyczkowej i wyniosły 1.924.410,82 zł.
Emitent wskazuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży z działalności podstawowej w I kwartale 2024 roku były wyższe: o 82,70% od przychodów ze sprzedaży z działalności podstawowej w I kwartale 2023 roku, które wyniosły 1.053.281,64 zł. Emitent wskazuje, że rekordowe przychody i zysk, uzyskane w I kwartale 2024 roku, wpłyną znacząco na wynik Emitenta w całym roku 2024 roku, który powinien być znacząco lepszy od wyniku roku 2023, a możliwość przeznaczenie środków pieniężnych, pochodzących z zysku, na udzielanie pożyczek wpłynie pozytywnie na wyniki Emitenta nie tylko w roku 2024, ale i w kolejnych okresach.

Inne komunikaty