Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

MIR Zmiany w składzie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki

Emitent zawiadamia o zmianach w składzie komitetu audytu. W dniu 13 maja 2024 roku rezygnację ze składu komitetu audytu złożył Leszek Kordek. W tym samym dniu Rada Nadzorcza powołała Katarzynę Szczepkowską do składu komitetu audytu.
Po dokonaniu zmian wskazanych powyżej, skład Komitetu Audytu wygląda następująco: 1. Mariusz Obszański – Przewodniczący Komitetu Audytu 2. Katarzyna Szczepkowska – Członek Komitetu Audytu 3. Robert Kierzek – Członek Komitetu Audytu

Inne komunikaty