Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

ONE Zawarcie umowy pożyczki ze spółką zależną

Zarząd One Solution S.A. z siedzibą w Płocku _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, iż w dniu 15.05.2024 zawarł umowę pożyczki jako pożyczkobiorca ze spółką zależną Pro Invest Finanse Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku jako pożyczkodawcą na kwotę 450.000,00 PLN. Pożyczka została zawarta na warunkach rynkowych, jej oprocentowanie wynosi Wibor 3M (5,86%) w skali roku. Pożyczka została udzielona na okres do dnia 15 listopada 2024 roku z możliwością wcześniejszej spłaty. Wskazana krótkoterminowa pożyczka ma na celu spłatę części rat kapitałowych pożyczek celowych Emitenta zawartych w 2022 roku, które zostały przeznaczone na sfinansowanie zakupów pakietów wierzytelności. Intencją Emitenta jest zwrot pożyczki spółce zależnej w momencie otrzymania przez Emitenta wpływu środków z emisji akcji serii G.
Zarząd Emitenta zaznacza, iż zawarcie wskazanej umowy pożyczki ma na celu jak najbardziej optymalne wykorzystanie środków finansowych posiadanych przez Grupę Kapitałową One Solution S.A., w tym przyspieszenie realizacji celów emisyjnych emisji akcji serii G.

Inne komunikaty