Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
SUNEX: strona spółki
15.05.2024, 16:06

SNX Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2024 roku

Na podstawie § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki SUNEX S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2024 roku („Raport”).
Pierwotny termin przekazania do publicznej wiadomości Raportu został wyznaczony na dzień 29 maja 2024 roku (raportem bieżącym nr 2/2024 z dnia 24 stycznia 2024 r.). Nowy termin publikacji Raportu został ustalony na dzień 28 maja 2024 roku.

Inne komunikaty