Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ARTIFEX: strona spółki
15.05.2024, 17:02

ART Q 1/2024: formularz raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Raport kwartalny Q1/2024  
           (kwartał)(rok)  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za1kwartał roku obrotowego 2024obejmujący okresod 2024-01-31 do 2024-03-31  
 zawierający skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF/MSR  
        w walucie     
 
       data przekazania:     
 
 
  ARTIFEX MUNDI SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  ARTIFEX MUNDI S.A. Informatyka (inf)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  40-855 Katowice  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Tarasa Szewczenki 8B  
  (ulica) (numer)  
  +48 32 7470447    
  (telefon)  (fax)  
  raportowanie@artifexmundi.com www.artifexmundi.com  
  (e-mail)  (www)  
  6482765128 242841025  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów27 503,215 928,16 364,93 388,6 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej8 164,64 136,41 889,5880,0 
 Zysk (strata) przed opodatkowaniem8 152,54 517,51 886,7961,1 
 Zysk (strata) okresu7 404,03 996,71 713,5850,3 
 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 106,4-57,7256,0-12,3 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-4 303,51 981,0-995,9421,4 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-300,9-283,8-69,6-60,4 
 Przepływy pieniężne netto, razem-3 501,51 634,9-810,3347,8 
 
 Aktywa razem106 884,598 877,524 735,522 740,9 
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania18 633,418 215,14 312,24 189,3 
 Zobowiązania długoterminowe1 442,81 193,9333,9274,6 
 Zobowiązania krótkoterminowe17 190,617 021,23 978,33 914,7 
 Kapitał własny88 251,180 662,420 423,318 551,6 
 Kapitał podstawowy119,0119,027,527,4 
 
 Liczba akcji11 897 00011 897 00011 897 00011 897 000 
 Średnioważona liczba akcji11 897 00011 897 00011 897 00011 897 000 
 Zysk (strata) na jedną akcję w PLN/EUR0,622,090,140,46 
 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję w PLN/EUR0,622,090,140,46 
 Wartość księgowa na jedną akcję w PLN/EUR7,426,781,721,56 
 Wypłacona dywidenda na jedną akcję w PLN/EUR0,000,000,000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 2024.Q1 Artifex Mundi - Raport Kwartalny.pdfRaport kwartalny za I kwartał 2024 roku 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2024-05-15Przemysław BłaszczykPrezes Zarządu  
 2024-05-15Kamil UrbanekCzłonek Zarządu  
 2024-05-15Robert MikuszewskiCzłonek Zarządu  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty