Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
GOBARTO: strona spółki
15.05.2024, 17:08

GOB QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QSr1/2024  
           kwartał /rok  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za1kwartał roku obrotowego 2024obejmujący okresod 2024-01-01 do 2024-03-31  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSSF  
        w walucie   
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługUoR  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-05-15    
 
 
  GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  GOBARTO SA Spożywczy (spo)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  00 - 687 Warszawa  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Wspólna 70  
  (ulica) (numer)  
  022 319 94 00 022 319 94 01  
  (telefon)  (fax)  
  gobarto@gobarto.pl www.gobarto.pl  
  (e-mail)  (www)  
  699-17-81-489 411141076  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów885 350809 749204 890172 269 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej30 12240 8826 9718 697 
 Zysk (strata) brutto23 91334 5335 5347 347 
 Zysk (strata) netto22 43434 0455 1927 243 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej7 139-49 9911 652-10 635 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-9 146-1 555-2 117-331 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej11 44846 2632 6499 842 
 Przepływy pieniężne netto, razem9 441-5 2832 185-1 124 
  31 marca 202431 grudnia 202331 marca 202431 grudnia 2023 
 Aktywa, razem1 346 9931 217 682313 189280 056 
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania770 060669 330179 046153 940 
 Zobowiązania długoterminowe217 046203 81050 46546 874 
 Zobowiązania krótkoterminowe553 014465 520128 581107 065 
 Kapitał własny570 996548 352132 762126 116 
 Kapitał zakładowy278 002278 00264 63863 938 
 Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży5 937 1 380  
 Liczba akcji (w szt.)27 800 22927 800 22927 800 22927 800 229 
 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR)0,811,220,190,26 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)20,5419,724,784,54 
 
 
 
 WYBRANE DANE FINANSOWE1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2024-01-01 do 2024-03-3131 marca 202331 marca 202431 marca 2023 
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów772 559745 074178 788158 510 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej10 7082 8582 478608 
 Zysk (strata) brutto6 4567 9881 4941 699 
 Zysk (strata) netto7 0158 2111 6231 747 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-23 648-39 207-5 473-8 341 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej6 9655 2261 6121 112 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-2 13233 203-4937 064 
 Przepływy pieniężne netto, razem-18 815-778-4 354-166 
  31 marca 202431 grudnia 202331 marca 202431 grudnia 2023 
 Aktywa, razem784 607743 987182 429171 110 
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania442 971409 409102 99594 160 
 Zobowiązania długoterminowe83 81882 91719 48819 070 
 Zobowiązania krótkoterminowe338 429311 75678 68871 701 
 Kapitał własny341 636334 57879 43476 950 
 Kapitał zakładowy278 002278 00264 63863 938 
 Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży     
 Liczba akcji (w szt.)27 800 22927 800 22927 800 22927 800 229 
 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR)0,250,300,060,06 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)12,2912,042,862,77 
 
 <html> <head> </head> <body> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0cm; line-height: normal"> <span><font size="10.0pt" color="black">Do przeliczania&#160;pozycji bilansowych w sprawozdaniu finansowym przyj&#281;to &#347;redni kurs NBP&#160;z ostatniego dnia roboczego w poszczeg&#243;lnych okresach:</font></span> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0cm; line-height: normal"> <span><font size="10.0pt" color="black">4,3009 EUR/PLN &#160;z dnia 31 marca 2024 roku</font></span> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0cm; line-height: normal"> <span><font size="10.0pt" color="black">4,3480 EUR/PLN z dnia 31 grudnia 2023 roku</font></span><br> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0cm; line-height: normal"> <span><font size="10.0pt" color="black">Dla przeliczenia poszczeg&#243;lnych pozycji w rachunku&#160;zysk&#243;w i strat oraz dla przep&#322;yw&#243;w pieni&#281;&#380;nych zastosowano &#347;rednie roczne kursy:</font></span> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0cm; line-height: normal"> <span><font size="10.0pt" color="black">4,3211 EUR/PLN za okres od 1 stycznia do 31 marca 2024 roku</font></span> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0cm; line-height: normal"> <span><font size="10.0pt" color="black">4,7005 EUR/PLN za okres od 1 stycznia do 31 marca 2023 roku</font></span> </p> </body> </html> 
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
        
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
        
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
        
   
        
 PlikOpis 
    
        

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 Gobarto_2024-03-31_pl.xhtmlSkonsolidowany raport kwartalny za 1Q2024 
 Gobarto_2024-03-31_pl.xhtml.XAdESSkonsolidowany raport kwartalny za 1Q2024_plik z podpisami 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2024-05-15Marcin ŚliwińskiPrezes Zarządu  
 2024-05-15Rafał OleszakWiceprezes Zarządu  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty