Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

FRW Zawarcie umów wydawniczych na opracowanie dwóch dodatków do gier z serii „House Flipper”

Zarząd spółki Frozen Way S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 15 maja 2024 roku pomiędzy Emitentem a Frozen District sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: Zamawiający) zostały zawarte umowy wydawnicze, na mocy których określono warunki współpracy Emitenta i Zamawiającego w zakresie opracowania dodatku do gry wideo „House Flipper” pt. „House Flipper – Pop Art Furniture Pack” (dalej: Dodatek 1) oraz dodatku do gry wideo „House Flipper 2” pt. „House Flipper 2 - Pets DLC” (dalej: Dodatek 2).
Na mocy przedmiotowych umów Emitent i Wykonawca zobowiązali się do wspólnego stworzenia Dodatku 1 w nieprzekraczalnym terminie do 6 czerwca 2024 roku oraz do wspólnego stworzenia Dodatku 2 w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2025 roku (dalej łącznie jako Dodatki). Emitent będzie odpowiedzialny przede wszystkim za grafiki, modele, animacje, udźwiękowienie i testy Dodatków, natomiast głównymi zadaniami Zamawiającego będą design, implementacje poszczególnych elementów w kodach gier, kontrola jakości oraz działania wydawnicze i marketingowe. Premiera Dodatku 1 w wersji na komputery osobiste została ustalona na 6 czerwca 2024 roku. Dodatki zostaną opublikowane na kontach wydawniczych Zamawiającego. Emitentowi przysługuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 50% zysku netto ze sprzedaży każdego z Dodatków. Podział zysku netto ze sprzedaży Dodatków między Emitentem a Zamawiającym będzie następował od osiągnięcia przez tę wielkość dodatniej wartości, niezależnie od wysokości kosztów produkcji i marketingu poniesionych na Dodatki przez poszczególne strony. Umowy zostały zawarte na czas wykonania i dystrybucji Dodatków. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

Inne komunikaty