Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
KGL: strona spółki
15.05.2024, 17:42

KGL Informacje w sprawie wypłaty dywidendy za 2023 r.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2024 z dn. 29.04.2024 r., Zarząd KGL S.A. z siedzibą w Mościskach („Spółka", „Emitent"), na posiedzeniu w dniu 15 maja 2024 r., podjął uchwałę w przedmiocie rekomendowania Radzie Nadzorczej oraz Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki przeznaczenia części zysku za 2023 r. w wysokości 3.538.311 PLN (0,50 gr. na akcję) na wypłatę dywidendy.
Rekomendacja przygotowana przez Zarząd proponuje również ustalenie dnia dywidendy na 8 lipca 2024 r., a dnia wypłaty dywidendy na 18 lipca 2024 r. Ostateczną decyzję w sprawie wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Inne komunikaty