Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
OTLOG: strona spółki
15.05.2024, 17:42

OTS Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15.05.2024 r.

Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ"), zwołane na dzień 15 maja 2024 roku podjęło uchwały, których treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Jednocześnie Emitent informuje, iż ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz, że do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu. Podstawa prawna szczegółowa: §19 ust. 1 pkt. 5-7 i 9 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki

Inne komunikaty