Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
PCCEXOL: strona spółki
15.05.2024, 17:56

PCX QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QSr1/2024  
           kwartał /rok  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za1kwartał roku obrotowego 2024obejmujący okresod 2024-01-01 do 2024-03-31  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR  
        w walucie   
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-05-15    
 
 
  PCC EXOL SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  PCC EXOL S.A. Chemiczny (che)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  56-120 Brzeg Dolny  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Sienkiewicza 4  
  (ulica) (numer)  
  71 794 21 27 71 794 39 11  
  (telefon)  (fax)  
  ir.exol@pcc.eu www.pcc-exol.eu  
  (e-mail)  (www)  
  9880267207 020716361  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 
 Przychody ze sprzedaży241 802281 60055 95859 909 
 Zysk na działalności operacyjnej14 14528 6723 2736 100 
 Zysk przed opodatkowaniem11 01024 9672 5485 312 
 Zysk netto8 97920 2662 0784 311 
 EBITDA18 35132 8554 2476 990 
 Pozostałe dochody całkowite netto(1 489)(1 766)(345)(376) 
 Całkowite dochody ogółem7 49018 5001 7333 936 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej19 35532 6534 4796 947 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(29 838)(9 732)(6 905)(2 070) 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej12 757(20 068)2 952(4 269) 
 Przepływy pieniężne netto2 2742 853526608 
 Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys. szt.)174 137174 137174 137174 137 
 Zysk na akcję zwykłą (w PLN/ w EUR)0,050,120,010,03 
  Stan na 31.03.2024Stan na 31.12.2023Stan na 31.03.2024Stan na 31.12.2023 
 Aktywa trwałe585 478576 625136 129132 618 
 Aktywa obrotowe277 645235 00464 55554 049 
 Kapitał własny461 275453 785107 251104 366 
 Kapitał akcyjny174 137174 13740 48940 050 
 Zobowiązania długoterminowe211 257192 15649 11944 194 
 Zobowiązania krótkoterminowe190 591165 68844 31438 107 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ w EUR)2,652,610,620,60 
 
   
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 GK_PCC_EXOL_1Q2024_15052024.pdfSkonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 
 GK_PCC_EXOL_WDF-2024-03-31-pl.pdfWybrane skonsolidowane dane finansowe 
 PCC_EXOL_WDF-2024-03-31-pl.pdfWybrane jednostkowe dane finansowe 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2024-05-15Dariusz CiesielskiPrezes Zarządu  
 2024-05-15Rafał ZdonWiceprezes Zarządu  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty