Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
BOGDANKA: strona spółki
20.05.2024, 13:01

LWB Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.

Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej złożone przez Pana Dariusza Batyrę.
Rezygnacja wynika ze zmiany podległości, w strukturze organizacyjnej Spółki, zajmowanego przez Pana Dariusza Batyrę stanowiska tj. Naczelnego Inżyniera Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego. W dniu 20 maja 2024 r., komórka organizacyjna, w której zatrudniony jest Pan Dariusz Batyra została przeniesiona w bezpośrednią podległość pod Z-cę Prezesa Zarządu ds. Produkcji. Zgodnie z art. 387 KSH członek rady nadzorczej nie może bezpośrednio podlegać członkowi zarządu. Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty