Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

TOW Otrzymanie rezygnacji Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd Tower Investments S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 20 maja 2024 roku Spółka otrzymała od Pana Michała Wnorowskiego oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 13 czerwca 2024 r.
Przyczyną rezygnacji są inne plany zawodowe Pana Michała Wnorowskiego. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty