Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
NOVINA: strona spółki
22.05.2024, 19:45

NOV Zbycie pakietu wierzytelności

Zarząd Novina S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), informuje iż w dniu 21.05.2024 roku została zawarta umowa zbycia kolejnego pakietu 10 wierzytelności zabezpieczonych hipotekami, przysługujących Spółce, w zamian za który Emitent otrzyma cenę w wysokości 784.000,00 zł.
Zarząd podkreśla, że zbycie wierzytelności ma na celu optymalizację sposobu wykorzystania zasobów Spółki, w tym pozyskanie dodatkowych środków na kontynuowanie działalności. Środki uzyskane ze zbycia pakietu wierzytelności zostaną przeznaczone na działalność podstawową Emitenta, to jest na udzielanie podmiotom gospodarczym pożyczek zabezpieczonych hipoteką.

Inne komunikaty