Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ASTARTA: strona spółki
23.05.2024, 18:00

AST QS 1/2024: formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
                 
   Skonsolidowany raport kwartalny QS1/2024  
           (kwartał)(rok)  
                 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporz№dzenia w sprawie informacji bieї№cych i okresowych) 
  dlaemitentуw papierуw wartoњciowych prowadz№cych dziaіalnoњж wytwуrcz№, budowlan№, handlow№ lub usіugow№  
      
     (rodzaj emitenta)    
      
 za1kwartał roku obrotowego 2024obejmujący okres   
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR zatwierdzonych przez IASB  
        w walucieEUR     
                 
       data przekazania:     
                 
                 
  Astarta Holding PLC  
  (pełna nazwa emitenta)  
  ASTARTA HOLDING Spożywczy (spo)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  1095 Nicosia  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Lampousas street 1095  
  (ulica) (numer)  
       
  (telefon)  (fax)  
  ir@astarta.ua https://astartaholding.com/en/  
  (e-mail)  (www)  
  10438414N HE438414  
  (NIP)  (REGON)  
                 
                 


WYBRANE DANE FINANSOWE
       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od dokwartał(y) narastająco / okres od do1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 
 Revenues  165779163553 
 Profit from operations  1607025923 
 Profit before tax  1034619563 
 Net profit  901516128 
 Cash flows provided (used in) by operating activities  6972945099 
 Cash flows used in investing activities  -6219-3250 
 Cash flows (used in) provided by financing activities  -20673-39508 
 Total net cash flow  428372341 
 Total assets  717011689034 
 Current liabilities  7597286040 
 Non-current liabilities  134387108150 
 Share capital  250250 
 Total equity  506652494844 
 Basic shares outstanding  2427224250 
 Basic earnings per share (EUR)  0.370.67 
       
   
       
 Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

KOREKTA RAPORTU
        
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
        
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
        
   
        
 PlikOpis 
    
        

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
    
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
    
 Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
    
 PlikOpis 
 1Q24 Report.pdfASTARTA HOLDING PLC 1q2024 report 
    

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2024-05-21Viktor IvanchykExecutive DirectorViktor Ivanchyk 
 2024-05-21Savvas PerikleousExecutive DirectorSavvas Perikleous 
 2024-05-21Viacheslav ChukExecutive DirectorViacheslav Chuk 
 2024-05-21Howard DahlNon-Executive, Independent DirectorHoward Dahl 
 2024-05-21Gilles MettetalNon-Executive, Independent DirectorGilles Mettetal 
 2024-05-21Markiyan MarkevychNon-Executive DirectorMarkiyan Markevych 
 
   

Załączniki

Inne komunikaty