Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ALIOR: strona spółki
24.05.2024, 17:48

ALR Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alior Banku S.A. obradującym po przerwie w dniu 24 maja 2024 r.

Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku, obradującym po przerwie w dniu 24 maja 2024 r., posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów:
1. Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA z siedzibą w Warszawie wraz PZU SFIO Universum, którym przysługiwało 41.658.850 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 44,59% głosów na tym zgromadzeniu i 31,91% w ogólnej liczbie głosów. 2. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie, któremu przysługiwało 12.196.509 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 13,05% głosów na tym zgromadzeniu i 9,34% w ogólnej liczbie głosów. 3. Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie któremu przysługiwało 11.526.440 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 12,34% głosów na tym zgromadzeniu i 8,83% w ogólnej liczbie głosów. 4. Generali Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie, któremu przysługiwało 6.993.535 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 7,49% głosów na tym zgromadzeniu i 5,36% w ogólnej liczbie głosów.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2024-06-19
ALR Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A. na wniosek Akcjonariusza Banku
93,00
+3,31
2024-06-11
ALR Podjęcie decyzji o emisji obligacji przez Alior Bank S.A. i ustalenie warunków emisji tych obligacji
91,84
-1,02
2024-05-24
ALR Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alior Banku S.A. obradującym po przerwie w dniu 24 maja 2024 r.
95,34
-0,29
2024-05-24
ALR Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Banku S.A. zwołane na dzień 26 kwietnia 2024 r. obradujące po przerwie w dniu 24 maja 2024 r.
95,34
-0,29
2024-05-23
ALR Rozpoczęcie procesu budowy księgi popytu w związku z zamiarem przeprowadzenia emisji obligacji Alior Bank S.A.
93,88
+1,92
2024-05-17
ALR Potwierdzenie oceny ratingowej oraz poprawa perspektywy ratingowej Alior Banku S.A. przez agencję ratingową Standard & Poor’s Global Ratings
95,26
0,00
2024-05-15
ALR Zmiany w składzie Zarządu Alior Bank S.A. oraz uruchomienie otwartego postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Prezesa i Członków Zarządu Banku
97,30
0,00
2024-05-08
ALR Zdarzenie wpływające na wyniki finansowe Alior Banku S.A. w II kwartale 2024 r.
103,85
-3,61
2024-04-26
ALR Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alior Banku S.A. w dniu 26 kwietnia 2024 r.
101,80
0,00
2024-04-26
ALR Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść uchwał podjętych do przerwy
101,80
0,00