Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
LUDUS: strona spółki
24.05.2024, 17:51

FIV Zawarcie kolejnego porozumienia do umowy sprzedaży 100% udziałów byłej spółki zależnej

Zarząd LUDUS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 13/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. oraz raportu bieżącego ESPI nr 1/2024 z dnia 13 lutego 2024 r. informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł z Esboz Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii (dalej: Esboz) kolejne porozumienie do umowy zbycia 101 udziałów (dalej: Porozumienie) stanowiących 100% udziałów w byłej spółce zależnej od Spółki - Ecap Esport Ltd. z siedzibą w Wielkiej Brytanii (dalej: Ecap).
Na mocy Porozumienia z Esboz wydłużono termin do rozliczenia ceny sprzedaży z dnia 30 czerwca 2024 r. na dzień 30 sierpnia 2024 r. Zmiana terminu wynika z przedłużających się procedur upublicznienia na giełdzie w Wielkiej Brytanii podmiotu, dla którego Spółka posiada opcję rozliczenia w ramach ceny sprzedaży.

Inne komunikaty