Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
MONNARI: strona spółki
24.05.2024, 17:38

MON QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QSr1/2024  
           kwartał /rok  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za1kwartał roku obrotowego 2024obejmujący okresod 2024-01-01 do 2024-03-31  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR 34  
        w walucie   
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR 34  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-05-24    
 
 
  MONNARI TRADE Spółka Akcyjna  
  (pełna nazwa emitenta)  
  MONNARI TRADE S.A. Handel (han)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  90-453 Łódź  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Radwańska 6  
  (ulica) (numer)  
  42 685 85 01 42 942 00 85  
  (telefon)  (fax)  
  monnari@monnari.com.pl www.monnaritrade.com  
  (e-mail)  (www)  
  7251784741 472333285  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 
 DANE SKONSOLIDOWANE     
 Przychody ze sprzedaży73 97467 50617 11914 361 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej962(219)223(47) 
 Zysk (strata) przed opodatkowaniem2 160826500176 
 Zysk (strata) netto1 44328633461 
 Przepływ środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej(11 531)(850)(2 668)(181) 
 Przepływ środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej30 943(33 995)7 161(7 232) 
 Przepływ środków pieniężnych netto z działalności finansowej(1 825)(1 181)(422)(251) 
 Przepływy pieniężne netto17 587(36 026)4 070(7 664) 
 Średnioważona liczba akcji w okresie25 910 34926 013 49925 910 34926 013 499 
 Zysk (strata) na jedną akcję (w gr/eurocent)611  
 Wartość księgowa na jedną akcję (w gr/eurocent)932930217214 
 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w gr/eurocent) - - 
  STAN NA 2024-03-31STAN NA 2023-03-31STAN NA 2024-03-31STAN NA 2023-03-31 
 Aktywa razem342 408352 78179 61381 136 
 Aktywa z tytułu prawa do użytkowania14 76115 9863 4323 677 
 Zobowiązania krótkoterminowe39 99849 4269 30011 367 
 Kapitał własny284 788284 38666 21665 406 
 Liczba akcji na koniec okresu30 563 08930 563 08930 563 08930 563 089 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w gr/eurocent)932930217214 
 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w gr/eurocent) - - 
 
 DANE JEDNOSTKOWE     
 Przychody ze sprzedaży72 11866 33616 69014 113 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej774(839)179(178) 
 Zysk (strata) przed opodatkowaniem1 094(149)253(32) 
 Zysk (strata) netto679(274)157(58) 
 Przepływ środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej(11 946)(5 322)(2 765)(1 132) 
 Przepływ środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej(6 729)6 612(1 557)1 407 
 Przepływ środków pieniężnych netto z działalności finansowej958(23 928)222(5 091) 
 Przepływy pieniężne netto(17 717)(22 638)(4 100)(4 816) 
 Średnioważona liczba akcji w okresie25 910 34926 013 49925 910 34926 013 499 
 Zysk (strata) na jedną akcję (w gr/eurocent)3(1)1(0) 
  STAN NA 2024-03-31STAN NA 2023-03-31STAN NA 2024-03-31STAN NA 2023-03-31 
 Aktywa razem210 243223 72148 88451 454 
 Aktywa z tytułu prawa do użytkowania12 87313 4342 9933 090 
 Zobowiązania krótkoterminowe68 19681 31215 85618 701 
 Kapitał własny142 047142 40933 02732 753 
 Liczba akcji na koniec okresu30 563 08930 563 08930 563 08930 563 089 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w gr/eurocent)465466108107 
 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w gr/eurocent)---- 
 
 Kursy EUR/PLN na dzień bilansowy  4,30094,3480 
 Średni kurs EUR/PLN w okresie  4,32114,7005 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 GK Monnari Trade SA I Q 2024 s.pdf  

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2024-05-24Mirosław MisztalPrezes Zarządu  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2024-06-14
MON Skup akcji własnych.
6,76
-0,59
2024-06-12
MON Skup Akcji Własnych
6,68
+1,50
2024-06-11
MON Skup Akcji Własnych
6,38
+4,70
2024-06-10
MON Skup Akcji Własnych.
6,08
+4,93
2024-06-10
MON Korekta numeru raportu z dnia 7 czerwca 2024 r.
6,08
+4,93
2024-06-07
MON Skup Akcji Własnych
6,24
-2,56
2024-05-29
MON Akcjonariusze powyżej 5 % na ZWZ w dniu 29 maja 2024 r.
6,02
-4,32
2024-05-29
MON Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 29 maja 2024 r.
6,02
-4,32
2024-05-24
MON QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
5,68
+0,35
2024-05-15
MON Podpisanie Listu Intencyjnego dot. zakupu akcji Komex S.A.
5,60
0,00