Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ENERGA: strona spółki
24.05.2024, 18:14

ENG Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Energa SA na dzień 20 czerwca 2024 roku

Zarząd Spółki Energa SA („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1,2, 21 i 5, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, art. 90e ust. 4 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 25 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje na dzień 20 czerwca 2024 roku o godz. 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Gdańsku, przy al. Grunwaldzkiej 472, w budynku Olivia Tower, XII piętro w Sali Olivia Sky Club.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA, sporządzone zgodnie z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Inne komunikaty