Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
DRAGOENT: strona spółki
24.05.2024, 21:32

DGE Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd DRAGO entertainment S.A. z siedzibą w Krakowie [„Spółka", „Emitent"] niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 czerwca 2024 r. na godzinę 10:00 w Kancelarii Notarialnej notariusz Anny Zegadłowicz w Krakowie przy ul. Bohdana Zaleskiego 1, 31-525 Kraków („ZWZA”).
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu: - treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA na dzień 20 czerwca 2024 r., - projekty uchwał, - formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu na ZWZA przez pełnomocnika, - informację o ogólnej liczbie głosów w Spółce, - klauzulę informacyjną RODO, - sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej, - sprawozdanie Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2023.

Załączniki

Inne komunikaty