Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
AMPLI: strona spółki
24.05.2024, 22:53

APL Korekta raportu rocznego za rok 2023

Zarząd Spółki LC Spółka Akcyjna informuje, iż dokonana została korekta raportu rocznego za 2023 rok, przekazanego przez Spółkę w dniu 30 kwietnia 2024r., wskazując poniżej przedmiot i charakter tej kolejnej korekty.
Korekta raportu rocznego Spółki za 2023 rok, o której informuje niniejszy raport, polega wyłącznie na uzupełnieniu tego raportu o: - ocenę Rady Nadzorczej dotyczącą sprawozdania z działalności emitenta i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym, która została dokonana już po opublikowaniu raportu rocznego. Pozostałe dokumenty i dane zawarte w raporcie rocznym za 2023 rok, przekazanym przez Spółkę w dniu 30 kwietnia 2024r. nie uległy zmianie. Dokument obejmujący ww. ocenę Rady Nadzorczej, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Raport roczny za 2023 rok uzupełniony (skorygowany) w opisanym wyżej sposób Spółka opublikuje niezwłocznie po przekazaniu niniejszego raportu bieżącego.

Inne komunikaty