Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

FOR Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forever Entertainment S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 26 czerwca 2024 r., na godz. 13.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w sali E3.27, przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia.
W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2023 r. oraz klauzula RODO.

Załączniki

Inne komunikaty