Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
RAFAKO: strona spółki
10.06.2024, 19:00

RFK Zmiany w składzie Zarządu Emitenta.

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent”, „Spółka”) informuje o podjęciu w dniu 10 czerwca 2024 roku przez Radę Nadzorczą Emitenta następujących uchwał w przedmiocie zmian w składzie Zarządu Emitenta:
1. Odwołano ze składu Zarządu Spółki Roberta Kuraszkiewicza - pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Spółki, 2. Odwołano ze składu Zarządu Spółki Andrzeja Marciniaka – pełniącego funkcję Członka Zarządu Spółki, 3. Powołano w skład Zarządu Spółki Pana Macieja Stańczuka i powierzono mu pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu Spółki, 4. Powołano w skład Zarządu Spółki Pana Cezarego Klimonta i powierzono mu pełnienie obowiązków Członka Zarządu Spółki. W związku z powyższym, w skład Zarządu Emitenta wchodzą: 1. Pan Maciej Stańczuk - Prezes Zarządu, 2. Pan Cezary Klimont – Członek Zarządu. Przebieg kariery zawodowej i pozostałe informacje dotyczące nowo powołanych członków Zarządu zostaną przekazane w odrębnym raporcie.

Inne komunikaty