Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
PGE: strona spółki
11.06.2024, 11:43

PGE Uzupełnienie informacji o Wiceprezesie Zarządu ds. Operacyjnych

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2024 Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) przekazuje w załączeniu informacje o p. Macieju Górskim, powołanym na Wiceprezesa Zarządu PGE ds. Operacyjnych od dnia 24 czerwca 2024 r.
Podstawa prawna: § 5 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty