Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
FASING: strona spółki
13.06.2024, 18:30

FSG Informacja o sprzeciwach zgłoszonych do Protokołu podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, że podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 13 czerwca 2024 roku zostały zgłoszone do Protokołu następujące sprzeciwy:
1) sprzeciw do uchwały nr 10a w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 zgłoszony przez czterech Akcjonariuszy (Pan Łukasz Ćmiel, Pan Jacek Krejpcio, Pan Andrzej Mleczko, Pani Agnieszka Łepik – Dobrzyń), 2) sprzeciw do uchwały nr 25 w sprawie: przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna, zgłoszony przez Akcjonariusza Pana Łukasza Ćmiel. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty