Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
AGORA: strona spółki
14.06.2024, 14:04

AGO Kandydaci do Zarządu Agory S.A.

Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że 14 czerwca 2024 r., powziął informację, że zgodnie z postanowieniami § 30 ust. 1 statutu Spółki akcjonariusz Spółki - Agora-Holding sp. z o.o., akcjonariusz posiadający 100% uprzywilejowanych akcji imiennych serii A - zgłosił poniższe kandydatury do Zarządu Spółki:
Bartosz Hojka Bartosz Hojka pełni funkcję Prezesa Zarządu Agory S.A. od 12 marca 2014 r. W Zarządzie Spółki zasiada od 28 czerwca 2013 r. Nadzoruje segmenty biznesowe Radio i Gazeta.pl, pion Sprzedaży Korporacyjnej oraz działy Pracowniczy, Audytu Wewnętrznego i Komunikacji Korporacyjnej. Pod jego kierownictwem Grupa Agora wzmocniła swoją pozycję na rynku kinowym i reklamy zewnętrznej, a także stała się liderem cyfrowej transformacji prasy w Polsce dzięki sukcesom „Gazety Wyborczej” w zakresie płatnej dystrybucji treści cyfrowych. Grupa rozwinęła też liczne projekty internetowe, zwłaszcza w obszarze nowoczesnej reklamy online - wideo i programatycznej, zwiększyła również swoje zaangażowanie w produkcję filmową i szybko stała się znaczącym dystrybutorem zwłaszcza polskich filmów. Wcześniej Bartosz Hojka zarządzał Grupą Radiową Agory. Jest m.in. twórcą takich marek radiowych, jak Radio Złote Przeboje i Rock Radio, a Radio TOK FM stało się pod jego kierownictwem jednym z najbardziej prestiżowych mediów w Polsce. Bartosz Hojka jest członkiem Rady Głównej Konfederacji Lewiatan i członkiem Rady Nadzorczej WAN-IFRA, największej światowej organizacji zrzeszającej wydawców. Tomasz Jagiełło Tomasz Jagiełło pełni funkcję Członka Zarządu Agory S.A. od 28 czerwca 2013 r. Nadzoruje spółki grupy Helios i AMS oraz spółki Next Film sp. z o.o. i Agora Książka i Muzyka sp. z o.o. Jest założycielem i prezesem zarządu spółki Helios S.A., największego operatora sieci kin w Polsce pod względem liczby obiektów. Współtwórca sukcesu spółki, od początku odpowiedzialny za jej rozwój i strategię. Był jednym z pomysłodawców powołania firmy Next Film sp. z o.o., dzięki której Grupa Helios poszerzyła swoją działalność o dystrybucję i produkcję filmową. Anna Kryńska-Godlewska Anna Kryńska-Godlewska pełni funkcję Członka Zarządu Agory S.A. od 8 listopada 2017 r. W ramach Zarządu Spółki nadzoruje Pion Finansowy, Nowe Przedsięwzięcia, Dział Prawny i Public Policy, Relacji Inwestorskich i Zespół Compliance. Anna Kryńska-Godlewska jest menadżerem z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w dziedzinie zarządzania inwestycjami kapitałowymi. Poprzednio pracowała dla Media Development Investment Fund, gdzie przez 9 lat pełniła funkcję członka zarządu i dyrektor inwestycyjnej odpowiedzialnej za inwestycje funduszu w sektorze mediów w Europie, Azji, Afryce oraz w Ameryce Południowej. Wojciech Bartkowiak Dziennikarz, redaktor i menedżer związany z „Gazetą Wyborczą” i Agorą S.A. od ponad 30 lat. Jako dyrektor operacyjny i zastępca dyrektora wydawniczego „Gazety Wyborczej” nadzorował procesy biznesowe segmentu Prasa Cyfrowa i Drukowana oraz działalność dawnego pionu Druk - w tym za jego restrukturyzację w latach 2018-2019. To współtwórca strategii cyfrowej transformacji „Gazety Wyborczej” opartej o rozwój subskrypcji treści Wyborcza.pl, a także twórca biznesowej strategii i redakcyjnej koncepcji rozwoju tradycyjnych wydań „Gazety Wyborczej”. W 1991 r. zaczął pracę w poznańskiej redakcji „Wyborczej”, najpierw jako dziennikarz, później jako reportażysta i redaktor. W 1995 r. został redaktorem naczelnym i dyrektorem oddziału „Gazety Wyborczej” w Poznaniu. W latach 2006-2016 był szefem wszystkich redakcji lokalnych „Gazety Wyborczej”. W tym czasie współtworzył i koordynował wiele redakcyjnych kampanii społecznych prowadzonych przez zespoły dziennika w całej Polsce. Od 2012 r. odpowiadał za budżet redakcji „Gazety Wyborczej”. W latach 2015-2017 był wiceprezesem Fundacji Agory. W kwietniu 2022 r. dołączył do Zarządu Spółki, w którym nadzoruje działalność biznesową prasy cyfrowej i drukowanej oraz sprawy administracji. Od 1 kwietnia 2024 r. jest prezesem w zarządu spółki Wyborcza sp. z o.o. – wydawcy Gazety Wyborczej i serwisów z grupy Wyborcza.pl Agnieszka Siuzdak-Zyga Pani Agnieszka Siuzdak-Zyga jest związana z Agorą od 2006 r. Przez większość czasu pracowała w segmencie Internet spółki, kolejno jako redaktor, wydawca, szefowa newsroomu i dyrektor serwisów informacyjnych. Do 2018 r. jako dyrektor ds. wzrostu biznesu kontentowego współtworzyła kierunki rozwojowe Gazeta.pl, testowała nowe możliwości biznesowe oraz odpowiadała m.in. za marketing, SEO oraz analizy biznesowe. W październiku 2018 r. objęła stanowisko dyrektora pionu Gazeta.pl, a od 5 sierpnia 2021 roku do 31 sierpnia 2022 roku była członkiem Zarządu Spółki i nadzorowała pion Internet oraz dział pracowiczy. 4 grudnia 2024 r. została powołana na prokurenta Spółki. 1 kwietnia 2024 r. została powołana na stanowisko prezesa zarządu spółki Gazeta.pl sp. z o.o. Maciej Strzelecki Maciej Strzelecki w Agorze pracuje od 2001 r. Początkowo zarządzał stacjami radiowymi w Jeleniej Górze i Wałbrzychu, następnie był dyrektorem operacyjnym regionu śląskiego Grupy Radiowej, później - regionu centralnego. W 2005 r. został powołany do zarządu Grupy Radiowej Agory, gdzie odpowiadał za sprzedaż, IT i sprawy administracyjne. Pod jego kierownictwem, dzięki reorganizacji sprzedaży lokalnej oraz rozwojowi działalności brokerskiej na rynku agencyjnym, Grupa Radiowa Agory odnotowała istotny wzrost udziału w rynku reklamy radiowej i wzrost przychodów. Z radiem związany jest od 1994 r., kiedy ruszyła współtworzona przez niego stacja radiowa Stowarzyszenia Jowisz w Jeleniej Górze - Radio Jowisz. Od marca 2023 r. kieruje Grupą Eurozet powstałą z połączenia Eurozetu i Grupy Radiowej. Agora-Holding sp. z o.o. poinformowała w swoim zawiadomieniu, że zgłoszeni kandydaci do Zarządu Agory S.A. jej zdaniem zapewniają Agorze S.A. właściwy zestaw kompetencji i doświadczenia w prowadzeniu złożonych przedsięwzięć na rynkach o różnym stopniu dojrzałości i tempie rozwoju. Proponowany skład zarządu gwarantuje także w opinii Agora-Holding sp. z o.o. dbałość o najwyższe standardy w zarządzaniu i realizuje postulat różnorodności w kluczowych organach Agory S.A. Zgłoszeni kandydaci spełniają również wymogi wskazane w Statucie Spółki. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Inne komunikaty