Trwa ładowanie...
Notowania
DataTytułKursZmiana
2022-09-08
AGO Podpisanie aneksu do umowy koncesji na budowę i eksploatację wiat przystankowych w Warszawie przez AMS S.A.
5,11
+0,78
2022-08-26
AGO Zawarcie Aneksu nr. 1 do umowy o kredyt rewolwingowy z Santander Bank Polska S.A. przez spółkę zależną Helios S.A.
5,37
-1,30
2022-08-19
AGO Zakończenie negocjacji i podpisanie aneksu nr 5 do umowy wspólników Eurozet
5,59
-1,43
2022-08-12
AGO SA-PSr 2022
5,72
0,00
2022-08-05
AGO Oświadczenie o częściowym umorzeniu pożyczki preferencyjnej z PFR S.A. spółce zależnej Agory S.A. (Helios S.A.)
5,40
0,00
2022-07-29
AGO Podpisanie aneksu nr 4 do umowy wspólników spółki Eurozet
5,32
+1,69
2022-07-28
AGO Apelacja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów od Wyrok Sądu I instancji w zmieniającego w całości decyzję Prezesa UOKIK z 7 stycznia 2021 r. zakazującą koncentracji polegającej na przejęciu przez Agorę S.A. kontroli nad Eurozet Sp. z o.o.
5,32
0,00
2022-06-30
AGO Rejestracja zmian w Statucie Spółki Agora S.A.
5,70
-2,63
2022-06-29
AGO Podpisanie aneksu nr 3 do umowy wspólników spółki Eurozet
5,25
+1,90
2022-06-23
AGO Rezygnacja Członka Zarządu Agory S.A.
5,20
0,00
2022-06-21
AGO Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 czerwca 2022 r.
5,17
+1,55
2022-06-21
AGO 23/2022 Powołanie składu Rady Nadzorczej na nową kadencję
5,17
+1,55
2022-06-21
AGO Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agory S.A. w dniu 21 czerwca 2022 r.
5,17
+1,55
2022-06-13
AGO Kandydaci do Rady Nadzorczej Agory S.A.
5,51
-4,54
2022-06-10
AGO Kandydat do Rady Nadzorczej Agory S.A.
5,55
-0,72
2022-06-03
AGO Wypłata środków dla Helios S.A. w ramach Programu Rządowego - Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm
5,59
0,00
2022-06-02
AGO Korekta raportu bieżącego nr 18/2022 (Projekty uchwał, które będą głosowane na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agory S.A. w dniu 21 czerwca 2022 r.)
5,62
-0,36
2022-05-26
AGO Projekty uchwał, które będą głosowane na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 czerwca 2022 r.
5,64
+0,89
2022-05-26
AGO Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agory S.A.
5,64
+0,89
2022-05-20
AGO QSr 1/2022: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
5,98
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 77
  • Następna strona