Trwa ładowanie...
Notowania
DataTytułKursZmiana
2022-11-23
AGO Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 r.
4,39
-0,23
2022-11-22
AGO Zakończenie procedury konsultacji w sprawie zmniejszenia zatrudnienia w spółce Helios S.A.
4,69
-5,54
2022-11-18
AGO QSr 3/2022: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
4,85
0,00
2022-11-15
AGO Doręczenie apelacji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów od wyroku Sądu I instancji zmieniającego w całości decyzję Prezesa UOKIK z dnia 7 stycznia 2021 r. zakazującą koncentracji polegającej na przejęciu przez Agorę S.A. kontroli nad Eurozet Sp. z o.o.
4,89
-0,82
2022-11-14
AGO Zawarcie porozumienia w sprawie zwolnienia grupowego w Agora S.A.
4,90
-0,20
2022-11-14
AGO Rozpoczęcie procedury konsultacji w sprawie zmniejszenia zatrudnienia w spółce Helios S.A.
4,90
-0,20
2022-11-08
AGO Zamiar przedłużenia okresu funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej Agora na rok 2023
4,93
+0,30
2022-10-28
AGO Rozpoczęcie procedury konsultacji w sprawie zmniejszenia zatrudnienia w spółce Agora S.A.
4,75
0,00
2022-10-14
AGO Zawarcie porozumienia do umowy o kredyt rewolwingowy z Santander Bank Polska S.A. przez spółkę zależną - Helios S.A.
4,74
0,00
2022-09-27
AGO Zmiana do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z BNP Paribas Bank Polska S.A. zawartą przez spółkę zależną Helios S.A.
5,05
+1,78
2022-09-08
AGO Podpisanie aneksu do umowy koncesji na budowę i eksploatację wiat przystankowych w Warszawie przez AMS S.A.
5,11
+0,78
2022-08-26
AGO Zawarcie Aneksu nr. 1 do umowy o kredyt rewolwingowy z Santander Bank Polska S.A. przez spółkę zależną Helios S.A.
5,37
-1,30
2022-08-19
AGO Zakończenie negocjacji i podpisanie aneksu nr 5 do umowy wspólników Eurozet
5,59
-1,43
2022-08-12
AGO SA-PSr 2022
5,72
0,00
2022-08-05
AGO Oświadczenie o częściowym umorzeniu pożyczki preferencyjnej z PFR S.A. spółce zależnej Agory S.A. (Helios S.A.)
5,40
0,00
2022-07-29
AGO Podpisanie aneksu nr 4 do umowy wspólników spółki Eurozet
5,32
+1,69
2022-07-28
AGO Apelacja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów od Wyrok Sądu I instancji w zmieniającego w całości decyzję Prezesa UOKIK z 7 stycznia 2021 r. zakazującą koncentracji polegającej na przejęciu przez Agorę S.A. kontroli nad Eurozet Sp. z o.o.
5,32
0,00
2022-06-30
AGO Rejestracja zmian w Statucie Spółki Agora S.A.
5,70
-2,63
2022-06-29
AGO Podpisanie aneksu nr 3 do umowy wspólników spółki Eurozet
5,25
+1,90
2022-06-23
AGO Rezygnacja Członka Zarządu Agory S.A.
5,20
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 77
  • Następna strona