Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q22022Q12021Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów95 43687 017351 648
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-15 703-18 38924 093
Zysk (strata) brutto23 631-19 28226 746
Zysk (strata) netto22 697-16 92522 109
Przepływy netto-7 246-32 12934 946
Przepływy netto z działalności operacyjnej-15 304-19 21468 881
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej29 178-5 4463 561
Przepływy netto z działalności finansowej-21 120-7 469-37 496
Aktywa razem986 566985 8041 921 256
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania180 022201 9571 140 972
Zobowiązania długoterminowe44 55025 692694 299
Zobowiązania krótkoterminowe135 472176 265446 673
Kapitał własny806 544783 847774 355
Kapitał zakładowy46 58146 58146 581
Liczba akcji (tys. szt.)46 580,8346 580,8346 580,83
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)17,3216,8316,62
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,49-0,360,47
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

202120202019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów965 874836 4591 249 663
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-41 851-111 70824 678
Zysk (strata) brutto-49 952-152 70014 074
Zysk (strata) netto-44 568-117 1933 538
Przepływy netto-3 47777 29028 062
Przepływy netto z działalności operacyjnej126 805131 874205 483
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-18 726-24 447-100 501
Przepływy netto z działalności finansowej-111 556-30 137-76 920
Aktywa razem1 921 2562 018 2981 992 445
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 140 9721 185 9751 040 270
Zobowiązania długoterminowe694 299739 784628 277
Zobowiązania krótkoterminowe446 673446 191411 993
Kapitał własny774 355820 942931 243
Kapitał zakładowy46 58146 58146 581
Liczba akcji (tys. szt.)46 580,8346 580,8346 580,83
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)16,6217,6219,99
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,96-2,520,08
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport