Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
TAXNET: strona spółki
14.06.2024, 15:53

TXN Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy

Zarząd TAX-NET S,A, Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (Emitent) informuje, iż w dniu 14 czerwca 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwaliło wypłatę dywidendy.
Wysokość dywidendy wynosi 1 454 064,30 zł. W dywidendzie uczestniczą wszystkie 2 345 265 akcje Emitenta. Wartości dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 0,62 zł (sześćdziesiąt dwa grosze). Dzień dywidendy został ustanowiony na 21 czerwca 2024 roku, a termin wypłaty dywidendy na 28 czerwca 2024 r.

Inne komunikaty