Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
TAXNET: strona spółki
14.06.2024, 17:55

TXN Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki TAX-NET S.A.

Zarząd TAX-NET SA przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki TAX-NET SA, które odbyło się w dniu 14 czerwca 2024 r.
1. Akcjonariusz: Halina Głośna Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 612.500 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.175.000 Udział % w liczbie głosów na ZWZ: 33,33 % Udział % w ogólnej liczbie głosów: 29,14 % 2. Akcjonariusz: Grażyna Nelip Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 612.500 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.175.000 Udział % w liczbie głosów na ZWZ: 33,33 % Udział % w ogólnej liczbie głosów: 29,14 % 3. Akcjonariusz: Mariusz Malesza Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 562.500 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.125.000 Udział % w liczbie głosów na ZWZ: 31,91 % Udział % w ogólnej liczbie głosów: 27,90 %

Inne komunikaty