Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
IZOBLOK: strona spółki
14.06.2024, 20:14

IZB Zawiadomienia dotyczące nabycia akcji Emitenta

Zarząd IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej: "Emitent"), informuje, że Emitent otrzymał od Svenn Bekken, Christian Bekken, Marianne Bekken, Karl Erik Bekken, Bekken Investment AS, Otem Invest AS, Marbek Invest AS, Keb Invest AS, Bekken Invest AS, BEWI Invest AS, BEWI ASA, BEWI Poland sp. z o.o. zawiadomienia złożone zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Pełna treść zawiadomień znajduje się w załączniku do raportu bieżącego.

Załączniki

Inne komunikaty