Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
DataTytułKursZmiana
2023-11-30
IZB Umowa znacząca Snoeks Automotive
40,00
0,00
2023-09-28
IZB Otrzymanie niewiążącej oferty dotyczącej potencjalnej możliwości nabycia nieruchomości należących do Emitenta oraz jego spółki zależnej – IZOBLOK GmbH z siedzibą w Ohrdruf (Niemcy) oraz ich najmu zwrotnego (tzw. „sale and lease back”) oraz ujawienie opóźnionej informacji poufnej.
40,00
0,00
2023-09-22
IZB QSr 5/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
38,40
0,00
2023-09-21
IZB Rejestracja zmian Statutu IZOBLOK S.A.
38,40
0,00
2023-06-23
IZB QSr 4/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
38,00
+2,11
2023-03-24
IZB QSr 3/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
36,00
0,00
2023-01-26
IZB PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
37,80
-2,38
2023-01-25
IZB Dokonanie odpisu aktualizującego
37,80
-2,38
2023-01-24
IZB Zmiana daty publikacji raportu okresowego za pierwsze półrocze 2022/2023
37,80
0,00
2022-12-06
IZB Zawarcie przez ubezpieczycieli ugody w sprawie związanej z akcją naprawczą prowadzoną przez Audi AG
39,00
0,00
2022-11-14
IZB Treść informacji udzielonej poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 5 Kodeksu spółek handlowych
38,00
+2,63
2022-11-11
IZB Powołanie członka Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.
38,00
+2,63
2022-11-11
IZB Rezygnacja członka Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.
38,00
+2,63
2022-11-02
IZB Informacja o udzieleniu przez sąd zabezpieczenia roszczenia o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 1 sierpnia 2022 r. – aktualizacja informacji.
39,30
0,00
2022-11-02
IZB Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki IZOBLOK SA w dniu 31.10.2022 r.
39,30
0,00
2022-10-31
IZB Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31.10.2022 r.
39,30
0,00
2022-10-28
IZB Opinia Zarządu Spółki w sprawie wniosku o powołanie rewidenta do spraw szczególnych
39,30
0,00
2022-10-27
IZB Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy objętej porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IZOBLOK S.A. zwołanego na dzień 31 października 2022 roku.
39,30
0,00
2022-10-24
IZB Treść informacji udzielonej poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 5 Kodeksu spółek handlowych.
39,30
0,00
2022-10-12
IZB Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZOBLOK S.A. – uzupełnienie porządku obrad
38,90
+1,03
  • Poprzednia strona
  • z 15
  • Następna strona